Bulawayo

Bulawayo – Main Branch

10 Plumtree Road,
Belmont,
Bulawayo,
Zimbabwe.

Dudley Keefer – Branch Manager
Phone: +263 9 63591-7
Fax: +263 9 882354

Bulawayo – Timber Division

Corner Bellevue Road/Preston Street,
Bulawayo,
Zimbabwe.

Dudley Keefer – Branch Manager
Phone: +263 9 71292
Fax: +263 9 71385