Bulawayo

Bulawayo – Main Branch

10 Plumtree Road,
Belmont,
Bulawayo,
Zimbabwe.

Dudley Keefer – Branch Manager
Phone: +263 29 2 63591-7
Fax: +263 29 2 882354

Bulawayo – Timber Division

7 Bellevue Road,
Bulawayo,
Zimbabwe.

Dudley Keefer – Branch Manager
Phone: +263 29 2 71292
Fax: +263 29 2 71385